Boodschap

Tegenwoordig worden we constant beïnvloed op zichtbare maar ook op onzichtbare manieren. De huidige massaconsumptie cultuur is er op gefocust om constant te willen verkopen. Alles wat wij hebben en zijn is ‘niet goed genoeg’ meer. Er is altijd iets nieuws, dit ten kosten van onze maatschappij, onze wereld (klimaat) en onszelf. Tevreden zijn met wat je hebt en wie je bent levert namelijk geen winst op. Wij worden dus keer op keer gepusht naar een bepaald ideaal. Dit ideaal kan te maken hebben met hoe rijk je bent, welke spullen je hebt maar ook over wie jij bent en hoe jij eruit ziet. Deze druk maakt ons niet alleen ontevreden over ons leven of over onszelf maar kan ook ernstige gevolgen hebben zoals burn-outs of andere mentale gezondheidsproblemen. 

Het is tijd dat wij onszelf kunnen zijn los van deze verwachtingen en beïnvloedingen. Met mijn platform ‘your scars are beautiful’ wil ik laten zien dat heel veel mensen littekens hebben zowel fysiek als mentaal en dat deze niet iets zijn om je voor te schamen. Littekens zijn tekenen van kracht. Ik wil hiermee het huidige schoonheidsideaal uitdagen en een diverse weergave van schoonheid en ‘normaal’ geven. Ieder litteken heeft zijn eigen verhaal en deze verhalen dragen bij aan wie jij bent. ‘your scars are beautiful’ staat voor het zijn van jezelf met al je littekens! Jij bent wie jij bent!

Op de volgende pagina’s is meer informatie te vinden over littekens & verschillen, beïnvloeding en mentale gezondheid.

Littekens & Verschillen

Beïnvloeding

Mentale gezondheid

Projecten

%d bloggers liken dit: